Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Merenneidot (Y-tunnus:2632097-7)

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jussi Mäkelä

asiakaspalvelu@merenneidot.fi

3. REKISTERIN NIMI

Merenneidot verkkokaupan asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Merenneidot verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyjen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot (ne jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi).

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Merenneidot verkkokaupan asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietojen käsittely on luottamuksellista.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS SEKÄ OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen ellu@merenneidot.fi.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.